Tiếng Việt English Français
Dịch vụ
Album ảnh
Hỗ trợ trực tuyến

0913292458

Chương trình Tour

Tour xem Vọoc

  • Email
    Đầm Vân Long là khu bảo tồn đất ngập nước lớn nhất đồng bằng Bắc bộ.Lênh đênh trên chiếc thuyền nan nhỏ bé,giữa những dải núi đá kỳ thú,bạn có thể quan sát loài linh trưởng voọc quần đùi trắng đang có hiểm hoạ tuyệt chủng toàn cầu...