Tiếng Việt English Français
Dịch vụ
Album ảnh
Hỗ trợ trực tuyến

0913292458

Tour du khảo đồng quê

Du khảo đồng quê

  • Email
 
                                           

 

Tour 01: 9h30 - 10h00. Khách tới nhà sàn Vân Long nhận xe đạp, đạp xe qua các thôn. Thăm đền, chùa, đình làng, chợ quê (7km).

11h15 phút. Tới thôn Cầu Vàng xã Gia Hoà.Tham gia hoạt động sản xuất nông nghiệp tại làng: bắt cua, cá, cấy hái, tát nước khoảng 1h.

12h20 phút: Khách tham gia làm bếp cùng gia đình và đầu bếp  nhà sàn Vân Long.

14h30 phút: Tiếp tục đạp xe qua núi Mèo Cào đến bến thuyền. Đi thuyền thăm đầm Vân Long khoảng 2h.

17h20 phút: Về đến bến thuyền Vân Long kết thúc ch­ương trình.
                                                                          

 

Tour 02: 9h30 –10h00 Khách tới nhà sàn Vân Long nhận xe đạp, đạp xe qua các thôn, thăm đền, đình chùa, chợ quê (7km).

11h15 phút: Tới thôn Cầu Vàng xã Gia Hoà tham gia hoạt động sản xuất nông nghiệp tại làng: bắt cua, cấy hái, tát nước khoảng 1h.

12h20 phút: Khách tham gia làm bếp cùng gia đình và đầu bếp nhà sàn Vân Long sau ăn trưa đạp xe đạp về nhà sàn Vân Long.

15h30 phút: Kết thúc chương trình 
  

   

 
 

Tour 03 :10h00: Khách tới thôn Cầu Vàng xã Gia Hoà. Tham gia hoạt động sản xuất nông nghiệp tại làng: bắt cua, cấy hái, tát nước khoảng 1h 30 phút.

11h30 phút: Khách tham gia làm bếp cùng gia đình và đầu bếp nhà sàn Vân Long. Ăn trưa tại gia đình thôn Cầu Vàng.

14h00: Kết thúc chư­ơng trình.
 

Tour 04 : 9h30 phút Khách tới động Định Lộng thăm chùa và động Định Lộng ( Nam Thiên Đệ Tam Động) thuộc xã Gia Thanh khoảng 1h.

11h00: Khách tới bến thuyền Kẽm Trống đi thuyền chèo tay thăm hang bóng. Khám phá tìm hiểu đầm ngập nư­ớc khu bảo tồn Vân Long khoảng 1h 30 phút.

12h 30 phút: Tới bến thuyền Vân Long tiếp tục nhận xe đạp đi về nhà sàn Vân Long. Ăn trưa tại nhà sàn Vân Long.

14h00: Kết thúc ch­ương trình.

 

Tour 05: 9h30 phút Khách tới Định Lộng thăm chùa và động Định Lộng ( Nam Thiên Đệ Tam Động) thuộc xã Gia Thanh khoảng 1h.

11h00: Khách tói bến thuyền Kẽm Trống đi thuyền chèo tay thăm hang bóng. Khám phá tìm hiểu khu bảo tồn đất ngập nước Vân Long khoảng 1h 30 phút.

12h30 phút: Tới bến thuyền Vân Long tiếp tục ngồi xe bò, trâu kéo tới bến thuyền Vân Long về nhà sàn Vân Long. Ăn cơm trưa tại nhà sàn Vân Long.

14h20 phút: Kết thúc chư­ơng trình.
                                                                
 

Tour 06: 9h 30 – 10h 00 Khách tới nhà sàn Vân Long cùng với hướng dẫn viên  nhà sàn Vân Long tới một gia đình nông dân vùng lúa nước. Tại đây khách tham gia hoạt động bắt cá, tát nước, xay lúa, cấy hái…. Tìm hiểu phong tục, đời sống lao động của ng­ời nông dân.

12h00 Tiếp tục ngồi trên xe trâu, xe bò về nhà sàn Vân Long. Ăn cơm trưa tại nhà sàn Vân Long

14h20 phút Tới bến thuyền Vân Long đi thuyền thăm quan hang bóng Kẽm Trống. Khám phá khu bảo tồn đất ngập nước Vân Long.

16h30 phút Kết thúc chương trình.   

 

                                                                 

 

Tour 07 : 9h30 phút Khách tới Định Lộng thăm chùa và động Định Lộng (Nam Thiên Đệ Tam Động) thuộc xã Gia Thanh khoảng 1h.

11h00 Khách tới bến thuyền Kẽm Trống đi thuyền chèo tay thăm hang bóng. Khám phá khu bảo tồn ngập nư­ớc Vân Long.

12h30 phút Đón khách tại bến thuyền Vân Long về nhà sàn Vân Long ăn cơm trưa.

14h00 Tiếp tục đi qua núi Mèo Cào thăm đền Thung Lau Lá, thăm động Hoa Lư­ nơi Đinh Bộ Lĩnh cờ lau tập trận.

17h 30 phút Kết thúc chương trình.

 

Tour 08 : Dành cho khách từ Hoà Bình, Mai Châu đến Ninh Bình.

10h 30 phút Khách tới Cầu Đế thuộc xã Gia Hưng nhận xe đạp. Đạp xe qua đương làng thăm đền, đình, chùa, chợ quê, phong cảnh đồng quê dân dã, qua núi Mèo Cào tới nhà sàn Vân Long (đạp xe khoảng từ 12 – 16km).

13h00 Ăn cơm trưa tại nhà sàn Vân Long.

14h45 Tới bến thuyền Vân Long đi thuyền chèo tay thăm hang bóng Kẽm Trống. Khám phá khu bảo tồn đất ngập nước Vân Long.

17h 00 Kết thúc chương trình.  
                                                                         

Tour 09 : 9h00 Đón khách tại nhà sàn Vân Long nhận xe đạp, đạp xe qua các thôn thăm đền, chùa, núi Mèo Cào, tới bến Vườn Thị (đạp xe 7km)

10h30 phút: Đi thuyền chèo tay khám phá khu bảo tồn đất ngập nước Vân Long.

12h30 phút: Tiếp tục về nhà sàn Vân Long ăn trưa.

14h00 Kết thúc chương trình.